Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí trong Đảng ủy Công an TW, nguyên Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quý Vương gắn và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an TW.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, xác định kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng. Lúc đầu số lượng đảng viên còn ít, Đảng ta chưa thành lập Cơ quan kiểm tra chuyên trách nên công tác kiểm tra đều do cấp ủy và chi bộ thực hiện. Đến năm 1948, do yêu cầu lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và công tác xây dựng Đảng, ngày 16-10-1948, tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ra Quyết định số 29 thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, Cơ quan chuyên trách đầu tiên của Đảng.

Đến ngày 10-1-1980, Đảng ủy Bộ Nội vụ (nay là Đảng ủy Công an TW) đã tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TW đầu tiên gồm có 05 đồng chí, và từ đó ngày 10-1 trở thành ngày truyền thống của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TW.

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, qua nhiều giai đoạn cách mạng, mô hình tổ chức của cơ quan giúp việc Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TW thường xuyên thay đổi nhưng dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện, thường xuyên của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TW, sự phối hợp giúp đỡ của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TW đã khắc phục mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu, kiên định hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì cho các đồng chí có thành tích xuất sắc.

Đã triển khai, thực hiện toàn diện các nội dung công tác, hoàn thành khối lượng công việc lớn; chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao, trong đó có nhiều vụ việc khó, phức tạp, nghiêm trọng; tham mưu đề xuất xử lý nghiêm nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có cả những đồng chí cán bộ cao cấp, sỹ quan cấp Tướng, cả cán bộ đương chức hoặc nghỉ hưu, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, “thấu tình, đạt lý”, thể hiện tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TW đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; nhiều năm và nhiều nhiệm kỳ được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TW tặng Cờ thi đua và được cấp trên tặng nhiều Bằng khen; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TW nhiều năm liên tục được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, đặc biệt năm 2019 được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao bức Trướng của Đảng ủy CATW tặng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TW mang dòng chữ “Trung thành, đoàn kết, kỷ cương, liêm khiết, hiệu quả”.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực cố gắng và thành tích mà cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TW đã đạt được trong thời gian qua.

Trước đòi hỏi của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND cần tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả toàn diện các mặt, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu cấp ủy các cấp, các tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong CAND cần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và đảng viên trong CAND, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và trách nhiệm của mình đối với công tác này. Đổi mới hình thức, phương pháp truyên truyền, thông tin về công tác kiểm tra giám sát của Đảng trong CAND trên các báo, đài thuộc CAND. Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung, nghiên cứu xây dựng ban hành mới các văn bản của Đảng, trước hết là các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn của cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thống nhất.

Các đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh việc cần đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp bảo đảm thống nhất, xuyên suốt, hiệu lực, hiệu quả từ Đảng ủy Công an TƯ tới chi bộ đảng trong toàn lực lượng CAND. Công tác kiểm tra phải rõ trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm, thực hiện đúng nguyên tắc, nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra Đảng, làm bài bản, chắc chắn, rõ đến đâu, kết luận, xử lý đến đó và triệt để khắc phục vi phạm. Kiện toàn ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong CAND theo mô hình thống nhất, tương xứng với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, sơ kết, tổng kết các chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng…

Khổng Hà