Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các Tổng cục, Cục nghiệp vụ nhằm làm rõ những vướng mắc khi triển khai dự án và kiểm tra thiết kế sơ bộ mô hình dự án, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã kết luận, dự án được các cấp lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ hết sức quan tâm, do đó CATP cần phải tiếp tục đẩy nhanh thực hiện có hiệu quả đối với dự án. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu tại hội nghị.

Về mục tiêu và tầm nhìn của trung tâm thể thao CATP, đồng chí Thứ trưởng lưu ý để đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động thể thao của thành phố và cả khu vực, khi thiết kế, xây dựng trung tâm phải đảm bảo tính hiện đại, đa năng và tính toán đến tầm nhìn dài hạn. 

Về những khó khăn khi triển khai dự án, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị CATP tiếp thu ý kiến và phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ và Tổng Cục Hậu cần để thực hiện chặt chẽ các bước của dự án. 

Trước mắt, đồng chí Thứ trưởng giao CATP phối hợp hoàn thiện các chủ trương đầu tư để báo cáo đồng chí Bộ trưởng. 

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị CATP cần mời thêm một số nhà thầu để có được dự án chuẩn từ ý tưởng thiết kế, chuẩn về quy hoạch kiến trúc chi tiết các hạng mục công trình, phân khu trong dự án, sau đó mới chọn đơn vị thiết kế, thi công.

Đức Thắng