Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác, Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết năm 2016, Công an Thanh Hoá đã nỗ lực đảm  bảo ANTT trên địa bàn, các mặt công tác đều đạt kết quả tốt. Đồng thời, báo cáo cụ thể công tác hậu cần kỹ thuật, đề nghị lãnh đạo Bộ Công an cho phép triển khai, thực hiện một số nội dung công việc tiếp theo.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Sau khi kiểm tra, thị sát thực tế, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã biểu dương, khen ngợi Công an Thanh Hoá có tư duy chiến lược, có tiềm năng, tầm nhìn trong quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng; công tác hậu cần – kỹ thuật đảm bảo.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu, thời gian tới, Công an Thanh Hoá phải chủ động, đi trước trong quy hoạch, xây dựng cơ bản, ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, trụ sở, phát triển quỹ đất. Trong điều kiện ngân sách Nhà nước khó khăn, Công an Thanh Hoá cần chủ động khai thác các nguồn vốn xã hội hoá trong công tác đầu tư. Chủ động mời tư vấn thiết kế chuyên nghiệp để quy hoạch bài bản theo hướng rà soát, sắp xếp lại cơ sở hạ tầng hiện có. Quy hoạch theo 3 cấp tỉnh, huyện, cơ sở làm sao để thống nhất, hiện đại, đẹp, phù hợp với nhu cầu công tác nhưng tiết kiệm.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành kiểm tra cơ sở hạ tầng của Công an Thanh Hoá

Về một số đề xuất của Công an Thanh Hoá như xây dựng bệnh viện, trang bị một số cơ sở hạ tầng, đồng chí Thứ trưởng đồng ý trên nguyên tắc yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát, báo cáo cụ thể, đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng bệnh viện phải đáp ứng được yêu cầu chăm sóc sức khoẻ cho tất cả CBCS các đơn vị Công an đóng quân trên địa bàn, không tăng biên chế...

Phương Thuỷ