Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng, Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần thơ cho biết, năm 2016, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của địa phương, sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân triển khai có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, an toàn PCCC phục vụ phát triển KT-XH của thành phố... 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ.
Thứ trưởng Bùi Văn Thành kiểm tra tiến độ xây dựng Trung tâm chỉ huy Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Trong đó, cần thực hiện đúng theo phương châm: “Phòng cháy là chính, chữa cháy phải nhanh”; tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức PCCC cho các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

Khắc phục một số hạn chế, chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực PCCC; đề xuất cấp ủy, chính quyền quan tâm đầu tư cho lực lượng Cảnh sát PCCC có đủ điều kiện và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành cùng đoàn công tác và Ban giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về PCCC bằng nhiều hình thức; thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản để chủ động xây dựng và triển khai các phương án, chiến thuật PCCC - CNCH.

Chú trọng phát triển hậu cần kỹ thuật để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ PCCC - CNCH trong mọi điều kiện, tình huống để góp phần nâng cao hiệu quả PCCC - CNCH...

Văn Đức