Theo Quyết định số 5950/QĐ-BCA-X05 ngày 5-8-2019 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Công an sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đối với UBND tỉnh Gia Lai; thời kỳ thanh tra kể từ ngày 1-1-2016 đến hết ngày 21-8-2019; thời hạn thanh tra là 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ theo quy định). Đoàn thanh tra Bộ Công an gồm 7 thành viên do đồng chí thiếu tướng Phan Xuân Sơn, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an làm Trưởng đoàn.

Tại buổi công bố, UBND tỉnh Gia Lai đồng tình và thống nhất với kế hoạch thanh tra của Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi công bố, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an yêu cầu Đoàn thanh tra phải khách quan, thận trọng, tuân thủ quy trình một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng CAND và các quy định khác của pháp luật về thanh tra, không làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra; từ kết quả thanh tra trong thực tiễn cần đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng của UBND tỉnh Gia Lai và các đơn vị trực thuộc; ghi nhận những ưu điểm để đề nghị phát huy, phát hiện những hạn chế, sai phạm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để đề nghị chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

Qua thanh tra, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về Thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan, đơn vị được thanh tra nếu có đề nghị.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Đỗ Tiến Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu toàn bộ nội dung Quyết định thanh tra, cũng như ý kiến phát biểu của đồng chí Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành. Đồng thời, đồng chí Đỗ Tiến Đông, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra, chuẩn bị báo cáo và đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ, đánh giá chính xác, khách quan giúp UBND tỉnh Gia Lai thấy được các mặt đã làm được và chưa làm được đồng thời đề ra giải pháp khắc phục nhằm đưa công tác Thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng của UBND tỉnh Gia Lai đúng theo các quy định của pháp luật. 

Tại buổi công bố, các đơn vị được thanh tra đồng tình và thống nhất với kế hoạch thanh tra của Bộ Công an.

Đức Luyến