Thanh tra các Bộ, ngành trong Khối thi đua số II (Khối nội chính và kinh tế tổng hợp) gồm 7 đơn vị: Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Bộ Tư pháp, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Nội vụ và Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng; các đơn vị đã thống nhất, đề ra 6 mục tiêu phong trào thi đua trọng tâm và 3 chỉ tiêu cụ thể trong năm 2018. 

Trong đó phấn đấu 100% đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; 100% đơn vị trong Khối đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;  100% Đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc các Đảng bộ đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trọng sạch, vững mạnh”. 

Các đơn vị trong Khối thi đua số II thuộc Thanh tra Chính phủ ký giao ước thi đua.

Các tổ chức quần chúng đạt danh hiệu tập thể vững mạnh; không có cán bộ, công chức, Thanh tra viên vi phạm bị thi hành kỷ luật, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Ngành thanh tra.

Buổi lễ ký kết giao ước thi đua đã được tổ chức trang trọng dưới sự chứng kiến của đại diện Thanh tra Chính phủ.

Đặng Thành Trung