Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục công tác Chính trị (Tổng cục Chính trị CAND – Bộ Công an); lãnh đạo Công an Cụm thi đua số 9, gồm: Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và Trà Vinh. Về phía địa phương có ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Công an Cụm thi đua số 9, ký giao ước thi đua năm 2018. 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Công an 8 tỉnh trong Cụm thi đua số 9, đã tiến hành thảo luận, thống nhất nội dung giao ước thi đua, quy chế hoạt động, thang bảng điểm bình xét thi đua và kế hoạch tổ chức các hoạt động chung của Cụm trong năm 2018. 

Các đại biểu tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan  đến nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, như: Thực hiện có hiệu quả “Năm công tác cán bộ”; đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đi đôi với điều chỉnh, bố trí lại lực lượng, tinh giản biên chế. 

Đại tá Lê Minh Quang - Giám đốc Công an tỉnh Sóc (Cụm trưởng), phát biểu gợi ý thảo luận tại Hội nghị. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn  chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua yêu nước khác.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng. 

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tá Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục công tác Chính trị, nhất trí với nội dung ký kết giao ước thi đua của cụm đã đề ra; đồng thời, đề nghị Công an các tỉnh trong Cụm tiếp tục bám sát hướng dẫn của Tổng cục Chính trị CAND về công tác thi đua - khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” để tạo sức lan tỏa trong toàn lực lượng… 

Năm 2018, Công an tỉnh Sóc Trăng là Cụm trưởng Cụm thi đua số 9; Công an tỉnh Cà Mau là Cụm phó.

Văn Đức