Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an), đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng gần 1.000 cán bộ chuyên trách trong lực lượng CAND các đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu khai mạc tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Trong năm 2018, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ và chính sách như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5,6,7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách bảo hiểm xã hội, cải cách chính sách tiền lương…

Ông Ê Ban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu chào mừng tại hội nghị

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định năm 2018 là “Năm công tác tổ chức, cán bộ” và luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là việc làm thể hiện quyết tâm chính trị rất cao và tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân của lực lượng CAND; những cố gắng, nỗ lực đó được thể hiện nổi bật trên một số vấn đề sau:

Tham mưu với Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22 ngày 15-3-2018 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trình Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an; Tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội thông qua luật CAND năm 2018, có hiệu lực từ ngày 1-7-2019.

Chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt trong triển khai thực hiện Nghị định số 01 của Chính phủ, xây dựng mô hình tổ chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an các đơn vị, địa phương. Ban hành các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các bộ máy Công an các đơn vị, địa phương; công tác cán bộ, chính sách trong lực lượng CAND.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ theo mô hình tổ chức mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp sai phạm, khắc phục những khuyết điểm trong công tác cán bộ, “không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ”. Qua đó, kỷ cương, kỷ luật trong công tác cán bộ được xiết chặt; tổ chức bộ máy Bộ Công an được kiện toàn theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đáp ứng được yêu cầu công tác, được các bộ, ban, ngành cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng và nhân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Công tác xây dựng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ được đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cho rằng, việc tổ chức hội nghị lần này nhằm đánh giá kết quả bước đầu trong thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chính sách, bảo hiệm xã hội thời gian vừa qua của lực lượng CAND. Qua đó chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế và phổ biến; quán triệt một số văn bản mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung để thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị

“Đây cũng là dịp các đồng chí cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ, chính sách và bảo hiểm xã hội trong toàn lực lượng được trao đổi, học tập, tiếp thu kinh nghiệm trong công tác, nâng cao nhận thức về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chế độ chính sách. Do đó, các đồng chí tham dự hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia ý kiến, tiếp thu đầy đủ nội dung tại hội nghị để tiếp tục truyền đạt đến cán bộ, chiến sỹ và tổ chức thực hiện tốt quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong CAND”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nói.

Theo dự kiến, Hội sẽ bế mạc vào chiều mai 13-12.


Văn Thành