Tham dự hội nghị có Thượng tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và hơn 600 đại biểu đến từ Công an các địa phương, đơn vị trên toàn quốc….

Trong 2 ngày diễn ra tập huấn, các đại biểu sẽ được phổ biến, quán triệt một số qui định mới về chế độ chính sách trong Luật CAND sửa đổi năm 2014; nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác chính sách từ năm 2014 đến nay, một số điểm mới trong các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp ban hành từ năm 2014 đến nay, đánh giá việc thực hiện chính sách người có công và hậu phương CAND từ năm 2014 đến nay; phổ biến, hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu; phân tuyến, chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong CAND; những điểm mới trong Luật BHXH sửa đổi, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung; triển khai Nghị định số 105/2014/ND – CP, Nghị định số 70/2015/NĐ – CP và chính sách bảo hiểm thất nghiệp; triển khai kế hoạch thực hiện chính sách BHYT đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND…

Thượng tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị tập huấn.

Cũng tại hội nghị tập huấn lần này, Bộ công an sẽ báo cáo công khai công tác tài chính BHXH, BHYT trong CAND từ năm 2014 đến nay; đồng thời tiếp thu, giải đáp ý kiến góp ý, đề xuất của Công an các đơn vị địa phương trong việc thực hiện chính sách, BHXH, BHYT cho CBCS.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Quang Bền nhấn mạnh, trong thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo tập trung nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Chính phủ ban hành kịp thời các chế độ, chính sách cho lực lượng Công an nhân dân, nhất là lực lượng trực tiếp chiến đấu. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và thân nhân ngày càng được bổ sung, hoàn thiện. Công tác triển khai, thực hiện các chế độ, chính sách mới kịp thời hơn, có tác dụng động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự hội nghị.

Tuy nhiên, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cũng nêu ra những tồn tại, bất cập và biện pháp cần khắc phục trong việc thực hiện chính sách, chế độ cho CBCS. Trên cơ sở đó, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu hội nghị tập huấn cần phải tập trung hướng dẫn, quán triệt đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác quản lý, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT theo qui định của Luật BHYT và các văn bản qui phạm pháp luật có lien quan đến việc thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT nhằm thống nhất trong toàn lực lượng về thực hiện chế độ chính sách cho CBCS đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời quyền lợi chính đáng của các đối tượng.

Thái Thanh