Tham dự hội nghị gồm có đại diện các Tổng cục, vụ, cục; các học viện, trường trong CAND; Ban giám đốc Công an, PCCC các tỉnh, thành từ Thừa Thiên - Huế trở vào.

Nội dung chính của hội nghị là giới thiệu nội dung cơ bản của Luật CAND; một số vấn đề cơ bản về chế độ, chính sách đối với CAND hiện nay và nội dung cơ bản của Nghị định số 103/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật CAND…do các đồng chí lãnh đạo Cục pháp chế và cải cách hành chính; lãnh đạo Cục chính sách và Cục tổ chức cán bộ trình bày. Ngoài ra, lãnh đạo Tổng cục chính trị giải đáp một số nội dung của Luật CAND cho các đại biểu.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho biết, Luật CAND có nhiều nội dung mới, trong đó đáng chú ý là một số nội dung có sự thay đổi lớn so với quy định của Luật CAND năm 2005 và các quy định của pháp luật hiện hành như: Quy định về nghĩa vụ tham gia CAND; về các vị trí được phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng; về thẩm quyền, thủ tục phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; về Cảnh sát PCCC và Công an xã trong hệ thống tổ chức của CAND; về chế độ, chính sách đối với CAND đảm bảo phù hợp với tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh một số điều cần làm khi triển khai thực hiện Luật CAND. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu trên cơ sở Luật CAND, các đơn vị chức năng phải nghiên cứu bổ sung, xây dựng hoàn thiện những văn bản để có hệ thống văn bản pháp luật đồng bộ trong quán triệt và triển khai Luật CAND. Các học viện, nhà trường CAND, các đơn vị chức năng có liên quan phải đưa vào các giáo trình bài giảng, nội dung công tác việc triển khai một số đạo luật liên quan đến lực lượng CAND, công tác tư pháp, tố tụng hình sự…

Làm tốt công tác tuyên truyền Luật CAND và những luật khác liên quan; phản ánh điểm mới, quan trọng trong chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND. Xuất phát từ thực tiễn triển khai, nghiên cứu lý luận để từ đó bổ sung, sửa đổi Luật CAND trình Quốc hội khóa tới xem xét...

Phương Tuyền