Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đại biểu là đại diện Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, các cơ sở đào tạo trong CAND và Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại hội nghị.

Ngày 27-11-2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật CAND. Luật được xây dựng trên cơ sở quán triệt, tuân thủ Hiến pháp năm 2013, khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật CAND năm 2005 bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu dự hội nghị.

Luật CAND quy định toàn diện về tổ chức, hoạt động của CAND; chế độ, chính sách đối với CAND; mối quan hệ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong phối hợp, cộng tác, giúp đỡ CAND và những nội dung quan trọng khác.

Tại hội nghị, đại diện Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp; Cục Chính sách và Cục Tổ chức cán bộ đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật CAND, Nghị định số 103/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật CAND và một số vấn đề cơ bản về chế độ, chính sách đối với CAND hiện nay cần hướng dẫn trong Luật CAND. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã được nghe Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chia sẻ quá trình xây dựng Luật CAND cũng như quán triệt một số nội dung để từ đó triển khai Luật CAND được hiệu quả hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh một số điều cần làm khi triển khai thực hiện Luật CAND: Thứ nhất, cần triển khai nghiêm túc Quyết định số 1475 ngày 26-3-2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai Luật CAND. Vấn đề đầu tiên là tạo nên sự nhất trí cao trong toàn lực lượng CAND đối với sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Sau hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương phải tổ chức hội nghị tập huấn Luật CAND và cố gắng hoàn thành trong quý I-2016. Trên cơ sở Luật CAND, các đơn vị chức năng phải nghiên cứu bổ sung, xây dựng hoàn thiện những văn bản để có hệ thống văn bản pháp luật đồng bộ trong quán triệt và triển khai Luật CAND.

Cùng với Luật CAND, các học viện, nhà trường CAND, các đơn vị chức năng có liên quan phải đưa vào các giáo trình bài giảng, nội dung công tác việc triển khai một số đạo luật liên quan đến lực lượng CAND, công tác tư pháp, tố tụng hình sự…

Làm tốt công tác tuyên truyền Luật CAND và những luật khác liên quan; phản ánh điểm mới, quan trọng trong chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND. Xuất phát từ thực tiễn triển khai, nghiên cứu lý luận để từ đó bổ sung, sửa đổi Luật CAND trình Quốc hội khóa tới xem xét. Cuối cùng, quá trình triển khai Luật CAND phải đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình có nhiều diễn biến mới.

Nguyễn Hương