Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ,Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Cùng dự còn có Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an;đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh Hưng Yên có bước phát triển mới, góp phần đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với đông đảo nhân dân, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh Hưng Yên đã góp phần đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với đông đảo nhân dân, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, biện pháp tổ chức phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; chú trọng công tác tuyên truyền để nhân dân được thông tin kịp thời, thường xuyên về tình hình an ninh, trật tự để tự mình phòng ngừa cảnh giác và vận động mọi người cùng phòng ngừa, cảnh giác tội phạm, nêu gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Các hoạt động của phong trào phải được lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, gắn với cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác và chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở từng đơn vị, địa phương.

Các cá nhân, tập thể xuất sắc nhận Bằng khen của Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên

Đối với lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý, cần tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo, tổ chức tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, găn bó chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe nhân dân, gương mẫu, chống tiêu cực, tạo hình ảnh đẹp trong nhân dân…

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên tặng bằng khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân; UBND tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen cho 10 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai Chỉ thị 09 của Ban Bí thư.

Vũ Linh