Thời gian qua, lợi dụng việc Quốc hội đưa ra dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng, nhiều đối tượng chống đối trong và ngoài nước đã tổ chức tuyên truyền trên mạng Internet để kêu gọi lôi kéo người dân biểu tình phản đối, gây phức tạp về tình hình ANTT ở nhiều địa phương trên địa bàn cả nước.

Tại Thanh Hoá, do chủ động làm tốt công tác tham mưu, nắm tình hình và kịp thời phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn nên đến thời điểm này tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định, không để xảy ra hoạt động tụ tập biểu tình, kích động gây rối ANTT.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an một số huyện báo cáo kết quả, tình hình liên quan đến các hoạt động kêu gọi biểu tình trái pháp luật ở cơ sở; Thiếu tướng Trịnh Xuyên đã biểu dương, ghi nhận, đánh gia cao sự chủ động và kết quả đạt được của các đơn vị Công an trong tỉnh.

Nhấn mạnh các đơn vị cần tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết dứt điểm các vấn đề mâu thuẫn, vướng mắc trong nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện, tập trung đông người, biểu tình trái pháp luật và các hành vi quá khích khác. Chủ động xây dựng các phương án, sẵn sàng phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động biểu tình trái pháp luật.

Thái Thanh