Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị Công an trong tỉnh đã thảo luận, dự báo tình hình, bàn kỹ các giải pháp đảm bảo ANTT, thực hiện tốt kế hoạch và các phương án công tác do Giám đốc Công an tỉnh đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo và động viên lực lượng Công an Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử các cấp triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT, giải quyết tốt các vấn đề, tình huống phức tạp có thể xảy ra; đi sâu, đi sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có phương án giải quyết, xử lý hợp lý; 

Có phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh trong quá trình chỉ đạo, điều hành công tác bầu cử; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo khí thế trong ngày bầu cử. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ khó khăn, vất vả của lực lượng Công an Thanh Hóa trong thời gian qua và mong muốn lực lượng Công an Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Đình Hợp