Hội thảo nhằm đánh giá về mức độ đạt được của Học viện CSND hiện nay với tư cách là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an, từ đó xác định mục tiêu phát triển của Học viện, công tác đào tạo và công tác bảo đảm cơ sở vật chất, lộ trình đầu tư phát triển xây dựng Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm và chuẩn Quốc gia.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, Học viện CSND đã trình bày thực tiễn công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý học viên và cách thức đổi mới trong việc tiến hành các hoạt động này đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường. Các đại biểu tham dự nhấn mạnh tầm quan trọng của việc liên kết đào tạo, phối hợp trong công tác quản lý giữa các nhà trường trong và ngoài ngành Công an. 

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Bên cạnh đó, việc liên kết đào tạo quốc tế cũng cần được chú trọng bởi đây là xu thế giáo dục tất yếu trong thời buổi hội nhập toàn cầu. Những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất được các đơn vị trong CAND chia sẻ, từ đó giúp định hướng lộ trình phát triển của Học viện CSND trong thời gian tới.

Nhật Trường