Đây cũng là năm thứ hai Học viện CSND được Bộ GD&ĐT giao làm đơn vị đăng cai, phối hợp tổ chức vòng sơ khảo của giải thưởng. 

Theo Ban tổ chức, sau 20 năm tổ chức Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” đã trở thành sân chơi học tập lớn có uy tín đối với sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước.

Ảnh tư liệu: Năm 2017, Học viện CSND có 8 đề tài tham dự Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”.

Việc tổ chức giải thưởng đã thực sự khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực tư duy sáng tạo, đồng thời vận dụng kiến thức vào thực tiễn của cuộc sống, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo trong trường đại học. 

Năm 2017, có 336 đề tài của sinh viên, nhóm sinh viên của 77 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước đăng ký tham dự Giải thưởng ở 6 lĩnh vực khoa học công nghệ (Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ, Y Dược, Xã hội và Nhân văn). Trong đó, Học viện CSND có 8 đề tài của học viên, nhóm học viên tham gia. 

Theo kế hoạch, các Hội đồng khoa học sẽ họp, đánh giá từng đề tài trong thời gian 2 ngày (28 và 29-10). Vòng chung khảo và tễ Tổng kết, trao giải sẽ tổ chức vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12.

Huyền Thanh