Theo ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, qua hai năm thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội ở 9 xã điểm gồm: An Hòa Tây (Ba Tri), An Khánh (Châu Thành), Thạnh Hải (Thạnh Phú), Sơn Đông (thành phố Bến Tre), Vĩnh Thành (Chợ Lách), Khánh Thạnh Tân (Mỏ Cày Bắc), Tân Thanh (Giồng Trôm), An Thạnh (Mỏ Cày Nam) và Thới Thuận (Bình Đại), tình hình an ninh trật tự tại các địa phương trên có chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội đều giảm so với trước.

Đáng chú ý là cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đều nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. 

Ngoài 9 xã điểm, các đơn vị, địa phương trong tỉnh còn chọn thêm 9 xã, thị trấn để chuyển hóa địa bàn. Năm 2017, Bến Tre đề xuất Bộ Công an quyết định đưa 14 xã, thị trấn ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Qua khảo sát 64/64 ấp ở 9 xã điểm thực hiện chuyển hóa, ngành chức năng xác định có 69 điểm tệ nạn xã hội. Lực lượng chức năng đã đấu tranh triệt xóa 41 điểm, lập danh sách quản lý 791 đối tượng các loại. Các ngành, đoàn thể giám sát, quản lý, cảm hóa, giáo dục 742/791 đối tượng. Qua công tác cảm hóa, giáo dục, 543/742 đối tượng đã tiến bộ (đạt 73,18%). 

Lực lượng Công an phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể tổ chức gần 9.000 cuộc tuyên truyền, có gần 160.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng tham dự. 

Hàng năm, Công an tỉnh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” và diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”…; đã tiếp nhận trên 600 tin báo, tố giác tội phạm; giúp lực lượng chức năng giải quyết các vụ việc phát sinh, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội trên địa bàn.

9 xã thực hiện chuyển hóa đã xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động có hiệu quả như: “Tiếng loa an ninh”, “Tổ chống trộm”, “Ánh sáng an ninh”, “Camera an ninh”, “Tổ tự quản về an ninh, trật tự và quản lý kinh tế”, “ Cổng rào nhân dân tự phòng, tự quản”, “ Ba xây, ba chống”…, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Thời gian tới, Bến Tre tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, giữ vững trật tự xã hội ở những địa bàn đã chuyển hóa. Địa phương gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đồng Khởi mới” và “Đồng Khởi khởi nghiệp”.         

PV