Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và thực hiện chức năng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về nhân quyền trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó có nhiều khâu đột phá, đưa công tác của đơn vị đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần tích cực vào việc triển khai thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh nước ta đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2019 được Đảng ủy, lãnh đạo Cục Đối ngoại quan tâm, chỉ đạo và triển khai thường xuyên với hình thức phong phú, nội dung đổi mới, mang lại hiệu quả tích cực. 

Công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực; công tác lễ tân đối ngoại thực hiện đúng quy trình, đảm bảo sự thống nhất trong chế độ đón tiếp, nghi lễ đối ngoại, việc thực hiện phân cấp, quản lý giải quyết thủ tục các đoàn ra nước ngoài công tác, học tập giữa Cơ quan đối ngoại và Công an các đơn vị, địa phương đã đi vào nề nếp. 

Thực hiện hiệu quả nhiều công tác trọng tâm, áp dụng cách làm mới, đánh giá kết quả công tác cán bộ, tập thể các Phòng hàng tuần, hàng tháng có biểu dương, phê bình nên đã thúc đẩy tiến độ, chất lượng công việc. Việc biểu dương, khen thưởng được thực hiện kịp thời đúng quy định, qua đó đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, góp phần động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sỹ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thiếu tướng Trương Văn Thông, Cục trưởng Cục Đối ngoại trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với những thành tích đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Công an đã trao Bằng khen tặng 4 tập thể, 4 cá nhân thuộc Cục Đối ngoại; 1 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc được Cục Đối ngoại tặng Giấy khen ...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng những kết quả mà cán bộ, chiến sỹ Cục Đối ngoại đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị cán bộ, chiến sỹ Cục Đối ngoại tổ chức thực hiện nghiêm túc phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2019. 

Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế theo hướng “Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” với phương châm “triển khai đồng bộ và toàn diện” các hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực; vận dụng, sử dụng sáng tạo, hiệu quả biện pháp ngoại giao.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý rà soát, đối chiếu kết quả công tác đã hoàn thành trong 6 tháng đầu năm với Chương trình công tác năm của đơn vị để xác định cụ thể những nhiệm vụ chưa hoàn thành; từ đó có giải pháp nhằm hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2019. 

Chú trọng công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sỹ; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao…

Hà Linh