Nhân dịp này, phóng viên Báo CAND có cuộc trao đổi với Trung tướng, GS, TS Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - cơ quan thường trực của Bộ Công an về công tác này.

Phóng viên (Pv): Thưa Trung tướng, xin đồng chí chia sẻ với bạn đọc đôi nét cơ bản về Chỉ số CCHC trong CAND và ý nghĩa của việc xác định Chỉ số CCHC?

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh: Xác định Chỉ số CCHC là chủ trương quan trọng trong quản lý nhà nước của Chính phủ, đó là việc đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ CCHC  bằng định lượng, trên cơ sở đó so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện CCHC hàng năm giữa các Bộ, cơ quan ngang bộ với nhau và giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với nhau. 

Với tính chất đặc thù của lực lượng vũ trang, Bộ Công an không tham gia xác định Chỉ số CCHC cùng các bộ, ngành, địa phương.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tham khảo Bộ Chỉ số CCHC của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Nội vụ xây dựng và cụ thể hóa, áp dụng vào thực tiễn công tác Công an để xây dựng và tham mưu cho Bộ trưởng ban hành một bộ công cụ để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả triển khai CCHC hàng năm của Công an các đơn vị, địa phương.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh.

Xuất phát từ chủ trương đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân”. Đề án được ban hành và tổ chức thực hiện nhằm đạt được 4 mục tiêu sau: Xác định được các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC trong CAND phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của Công an các đơn vị, địa phương; Xác định được thang điểm, phương pháp đánh giá cho các tiêu chí, tiêu chí thành phần; Hàng năm công bố và xếp hạng Chỉ số CCHC trong CAND; Sử dụng kết quả xác định Chỉ số CCHC trong CAND là một trong các căn cứ để xét thi đua hàng năm của Công an các đơn vị, địa phương.

Pv: Trong lực lượng CAND, việc xác định Chỉ số CCHC được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh: Xác định Chỉ số CCHC trong CAND là một vấn đề còn tương đối mới, do đó Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ có lộ trình phù hợp để thực hiện nhiệm vụ này.

Theo đó, năm 2015 đã thực hiện thí điểm xác định Chỉ số CCHC đối với 23 Công an đơn vị, địa phương được lựa chọn ngẫu nhiên để đánh giá, rút kinh nghiệm về quá trình thực hiện.

Trên cơ sở đó, năm 2016 này, lần đầu tiên Bộ Công an quyết định xác định Chỉ số CCHC đối với tất cả các đơn vị Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy từ Bộ đến cơ sở.

Ở các đơn vị trực thuộc Bộ, việc xác định Chỉ số CCHC được thực hiện trên 7 lĩnh vực, gồm: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ trong CAND; CCHC tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Ở Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngoài 7 lĩnh vực nói trên, còn xác định Chỉ số CCHC trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông khi giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và công dân.

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá của Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan thường trực của Bộ Công an đã tổ chức thẩm định khách quan và báo cáo lãnh đạo Bộ quyết định về điểm số trên từng lĩnh vực của các đơn vị, địa phương; trong đó đã thực hiện cộng điểm thưởng đối với các đơn vị làm tốt, có nhiều sáng kiến và trừ điểm đối với những đơn vị thực hiện công tác CCHC yếu, bị người dân phàn nàn.

Pv: Đồng chí đánh giá thế nào về kết quả xác định Chỉ số CCHC năm nay?

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh: Với hầu hết Công an các đơn vị, địa phương, đây là năm đầu tiên tiến hành tự đánh giá, xác định Chỉ số CCHC nên gặp khó khăn trong quá trình tự đánh giá, chấm điểm.

Song kết quả tự đánh giá, chấm điểm của Công an các đơn vị, địa phương về cơ bản đã phản ánh tương đối chính xác kết quả công tác CCHC ở địa phương mình.

Giá trị trung bình trong công tác CCHC của Công an các đơn vị, địa phương ở mức tương đối cao (trên 77%), đã cho thấy sự nghiêm túc trong chỉ đạo, điều hành, sự nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, vai trò quan trọng của CCHC.

Pv: Từ kết quả thu được sau năm đầu tiên tiến hành xác định Chỉ số CCHC trong toàn lực lượng, Bộ Công an có kế hoạch gì để công tác này sẽ hiệu quả hơn ở những năm về sau, thưa Trung tướng?

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh: Có thể nói, xác định Chỉ số CCHC không chỉ là thước đo kết quả triển khai các nhiệm vụ công tác CCHC mà còn là thước đo về sự hài lòng đối với tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của Công an các các đơn vị, địa phương. Do đó, Bộ Công an xác định, đây sẽ là công tác tiến hành hàng năm trong toàn lực lượng.

Để nâng cao hiệu quả công tác này, ngay sau Hội nghị công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016, đơn vị chuyên môn của Bộ sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xác định Chỉ số CCHC; đồng thời, chúng tôi sẽ nghiên cứu và tham mưu lãnh đạo Bộ xem xét, điều chỉnh việc đánh giá, chấm điểm ở một số tiêu chí, tiêu chí thành phần để việc xác định Chỉ số CCHC ở những năm sau được thuận lợi, hiệu quả, thực chất và khách quan hơn.

Chúng tôi cũng tham mưu để lãnh đạo Bộ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào Chỉ số CCHC năm 2016 tổ chức triển khai phổ biến, đánh giá trong phạm vi từng đơn vị, địa phương.

Đối với Công an các đơn vị, địa phương xếp thứ hạng cao cần duy trì những kết quả đã đạt được, tiến tới nâng cao hơn nữa tác động tích cực của CCHC đối với thực hiện các nhiệm vụ công tác Công an và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công an các đơn vị, địa phương đạt kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 thấp cần xem xét cụ thể nguyên nhân, các vấn đề liên quan để tăng cường công tác chỉ đạo điều hành một cách toàn diện, đồng bộ trên tất cả các nội dung CCHC, qua đó cải thiện Chỉ số CCHC của đơn vị, địa phương mình.

Pv: Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trao đổi!

PV