Trong 6 tháng đầu năm 2016, lực lượng Công an toàn tỉnh đã giải quyết 410.617 thủ tục cho cá nhân, tổ chức, trong đó cấp 67.004 giấy CMND, đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ 41.428 thủ tục (gồm: cấp giấy đăng ký xe, chuyển vùng, sang tên đăng ký biển số); quản lý xuất nhập cảnh 8.932 thủ tục (gồm: cấp hộ chiếu, cấp giấy thông hành biên giới cho cán bộ, công nhân viên, cấp giấy phép vào khu vực biên giới cho người nước ngoài và Việt kiều, gia hạn tạm trú, cấp thị thực cho người nước ngoài và Việt kiều), quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT 137 thủ tục…

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp dân.

Nhằm giảm chi phí đi lại cho người dân, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã áp dụng việc chuyển giấy CMND, giấy phép lái xe, hộ chiếu… qua đường bưu điện từ đó đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Ngoài ra Công an các địa phương còn thực hiện tốt việc  liên thông các thủ tục hành chính đối với các ngành có liên quan, kết quả giải quyết 12.831 thủ tục về vấn đề  đăng ký khai sinh, xoá đăng ký thường trú…

Bên cạnh việc rút ngắn, giảm tải các thủ tục hành chính, mỗi cán bộ, chiến sĩ còn được lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương giáo dục về ý thức trách nhiệm và nâng cao thái độ “Vì nhân dân phục vụ”. Bản thân cán bộ, chiến sĩ tự nhủ phải  làm tốt công việc của mình, dù cực nhọc vẫn luôn có thái độ ứng xử tốt với người dân. 

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, thị còn tình nguyện ngày thứ bảy xuống các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để cấp CMND. Trung bình mỗi huyện, thị xã, thành phố hàng năm cấp từ 700 đến 1.000 giấy CMND miễn phí cho hộ nghèo, người già yếu, khuyết tật, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Việc làm này đã được nhân dân hoan nghênh, cảm kích.

Ngọc Hân