So với năm 2018, tình hình thế giới, khu vực năm 2019 diễn biến phức tạp, khó lường hơn. Sự cạnh tranh về kinh tế, chính trị giữa các nước lớn lên cao, gây bất ổn về chính trị, anh ninh của thế giới. 

Bên cạnh đó, xung đột nội bộ kéo dài ở nước quốc gia cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách phát triển của nhiều nước và vùng lãnh thổ. Trong nước, công cuộc cải cách hành chính, phòng chống tham những, lãng phí của Đảng và Nhà nước ta tiếp tục đem lại hiệu quả tích cực. 

Trong khi đó, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, đặc biệt sử dụng ngày càng nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyết, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để gây sức ép và can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Từ tình hình trên, năm 2019 đòi hỏi công tác đối ngoại của lực lượng Công an nhân dân phải tăng cường quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, nhà nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, chủ động mở rộng đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, để đáp ứng với yêu cầu kịp thời phòng ngừa, hạn chế đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. 

Lực lượng Công an đối ngoại đã chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin về tình hình thế giới, khu vực, sự điều chỉnh chính sách, chiến lược của các nước có liên quan đến lợi ích an ninh quốc gia của Việt Nam để kịp thời tham mưu chiến lược và chuyên ngành trong lĩnh vực an ninh trật tự, dân chủ, nhân quyền. Duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác song phương, tích cực tham gia các diễn đàn đa phương.  

Thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả cao trong tiếp nhận và xử lý thông tin tội phạm có yếu tố nước ngoài. Chủ động thúc đẩy hợp tác về giáo dục, đào tạo ngày càng có hiệu quả, chất lượng. Tích cực tranh thủ sự hỗ trợ phương tiện, chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển công nghiệp an ninh, tổ chức viện trợ. 

Chủ trì tham mưu, phối hợp đề xuất xây dựng, đàm phán và ký thỏa thuận hợp tác đảm báo đúng quy trình, thủ tục, bám sát chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Thực hiện đổi mới toàn diện công tác lễ tân đối ngoại, tổ chức hội nghị, quản lý đoàn ra đoàn vào. 

Chủ động đổi mới công tác đối ngoại trên lĩnh vực nhân quyền, tăng cường thông tin tuyên truyền, đấu tranh với các thế lực thù địch chống phá việt nam về dân chủ, nhân quyền..

Trung tướng Trương Văn Thông, Cục trưởng Cục Đối ngoại phát biểu tiếp tu ý kiến.

Năm 2020, tình hình thế giới và khu vực dự báo vẫn tiềm ẩn nhiều quy cơ xung đột khó lường. Sự canh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt sẽ buộc các nước trong khu vực, nhất là các nước vừa và nhỏ phải điều chỉnh chính sách đối nội, đối ngoại. 

Bên cạnh đó, sự gia tăng hiện diện quân sự và số lần hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông của Trung Quốc cũng là thách thức lớn về an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ. Rồi hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền chống Việt Nam của các thế lực thù địch sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.  

Năm 2020, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN và Ủy viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Bối cảnh tình hình trên đòi hỏi công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế Công an nhân dân và thực hiện chức năng văn phòng thường trực về Nhân quyền của Chính phủ phải tiếp tục đổi mới, mạnh mẽ quyết liệt hơn nữa để chủ động, nhạy bén, linh hoạt thực hiện có hiệu quả các công tác trọng tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành hoan nghênh tính chủ động trong xây dựng Nghị quyết của Cục với 3 mục tiêu, 2 nhiệm vụ và 20 nội dung cụ thể. Thứ trưởng chúc mừng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, được khen thưởng tại Hội nghị. 

Thứ trưởng cũng đánh giá trong thành tích chung của lực lượng công an năm 2019, có sự đóng góp của lực lượng Công an đối ngoại. Nhắc lại những nội dung mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đối với công tác công an nói chung, lực lượng đối ngoại nói riêng, Thứ trưởng đưa ra một số yêu cầu đối với công tác đối ngoại trong năm 2020. Thứ trưởng nhấn mạnh lực lượng đối ngoại phải chủ động, không được để bị động, bất ngờ. 

“Tôi đi dự Hội nghị tại Singapore, 5 đoàn gặp đều nói về Luật an ninh mạng của chúng ta. Điều này đặt chúng ta trước một yêu cầu là phải hết sức chú ý về vấn đề này. Trong năm 2019, chúng ta đã rất chủ động tổ chức các diễn đàn đối thoại, gặp gỡ các phạm nhân… Chúng ta đã làm rất tốt và cần làm tốt hơn nữa trong năm 2020”.

Thứ trưởng nhấn mạnh năm 2020 sẽ là năm có rất nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Đặc biệt, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ với trí tuệ nhân tạo đang phát triển như vũ bão; An ninh phi truyền thống với 10 vấn đề tác động; an ninh thông tin mạng cũng như tội phạm và số lượng người sử dụng ma túy ngày càng phức tạp; rồi vấn đề người nước ngoài sang Việt Nam, mang theo dòng chảy đầu tư, văn hóa nhưng cũng dễ chảy theo dòng ô nhiễm… 
Các đơn vị nhận cờ thi đua và khen thưởng.

Trong bối cảnh như thế, quan trọng nhất của năm nay, bên cạnh chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả, phải chủ động, tập trung với những nguy cơ, hết sức chú ý vấn đề an ninh biên giới, hải đảo, trên không và cả an ninh ngầm; phải tìm cộng tác viên nước ngoài, đồng thời chú trọng trong công tác đối ngoại với các chức sắc tôn giáo. 

Cùng với đó, về công tác truyền thông, phải định vị những nội dung cụ thể thành chuyên đề nghiên cứu. Đồng thời là nhiệm vụ đào tạo, tập trung quy hoạch, đào tạo Giám đốc làm công tác Đảng, đào tạo đối ngoại, đào tạo cán bộ về vấn đề dân tộc tôn giáo…  

“Tôi tin rằng với những kết quả đạt được của năm 2019, năm 2020, lực lượng đối ngoại sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa. Vấn đề đặt ra là phải hành động cụ thể, ai làm và làm như thế nào”, Thứ trưởng chỉ đạo.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn văn Thành, Trung tướng Trương Văn Thông, Cục trưởng Cục Đối ngoại hứa toàn Cục sẽ nghiên cứu một cách nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, quán triệt, tiếp thu ý kiến để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Hà An