Nội dung buổi báo cáo về chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. 

Buổi báo cáo thời sự được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa hai điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc trực tiếp truyền đạt thông tin thời sự tại buổi nghe báo cáo

Các đại biểu tại buổi báo cáo thời sự.

Trong thời gian một buổi sáng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt thuộc các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các Vụ, Cục, Viện, Học viện, trường CAND; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an; Chủ tịch Hội Phụ nữ; Chủ tịch Công đoàn CAND; các báo cáo viên của Đảng bộ Công an Trung ương đã được nghe đồng chí Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trực tiếp truyền đạt những thông tin toàn diện, đầy đủ về chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, và chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, từ đó đánh giá hiệu quả, tác động của chuyến thăm tới tình hình kinh tế chính trị trong nước, quốc tế và đưa ra một số dự báo cơ bản trong thời gian tới.

Tâm Phạm