Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại buổi báo cáo thời sự, đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại - Bộ Ngoại giao trình bày những nét lớn trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; tình hình thời sự Đông Bắc Á và một số nước trong khu vực và quốc tế; góp phần bồi dưỡng thêm kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trực thuộc Bộ Công an về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - chính trị - quốc phòng trong nước và thế giới…

Bùi Phương