Buổi báo cáo thời sự được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa hai điểm cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Qua đó, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Đắc Lợi, Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương và đồng chí Trần Việt Thái, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao trình bày về những nội dung thời sự trong và ngoài nước.

Toàn cảnh buổi báo cáo thời sự.

Buổi nói chuyện giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên của các đơn vị nắm được tổng quát, có trọng tâm, trọng điểm về tình hình chính trị thế giới; các quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đối ngoại, ngoại giao; góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Nghị quyết Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo đảm An ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới...

Quang Minh