Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh là những trang sử vẻ vang, là niềm tự hào và là bài học kinh nghiệm vô giá đối với các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng An ninh hôm nay và mai sau.

Việc tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng ANND” có ý nghĩa sâu sắc, là sự tri ân đối với các thế hệ đi trước; ôn lại những kỳ tích, chiến công của lực lượng An ninh, đồng thời khơi dậy niềm vinh dự tự hào, tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ, cán bộ, chiến sỹ an ninh hiện nay vững bước trên những chặng đường trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Cuộc hội thảo góp phần làm rõ hơn những cơ sở lý luận và thực tiễn về quá trình xây dựng và phát triển của lực lượng ANND. Thông qua Hội thảo, vai trò và những đóng góp to lớn của lực lượng ANND trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc tiếp tục được khẳng định. Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo sẽ là kinh nghiệm quý để Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn chiến đấu... 

Trên cơ sở 80 báo cáo khoa học được đóng trong tập Kỷ yếu, các đại biểu đã nghe 3 bài phát biểu; các ý kiến tham luận tại Hội trường. Hội thảo đã làm rõ quá trình xây dựng và phát triển, đồng thời khẳng định vai trò và đóng góp to lớn của lực lượng ANND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa suốt chiều dài lịch sử 70 năm qua. Hội thảo đồng thời đã khái quát những bài học kinh nghiệm qua thực tiễn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng ANND.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị ngay sau Hội thảo, Tổng cục An ninh và Tạp chí CAND và các đơn vị chức năng cần phối hợp, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến tham luận của các đồng chí đại biểu và các báo cáo khoa học in trong Kỷ yếu, để bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện lịch sử CAND nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng; phục vụ tuyên truyền rộng rãi trong và ngoài lực lượng CAND; giáo dục truyền thống lực lượng ANND, giúp cán bộ, chiến sỹ nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật CAND cần tiếp tục có bài viết, tác phẩm tuyên truyền, phản ánh về những kết quả, chiến công và những tấm gương của lực lượng ANND trong 70 năm qua để lực lượng ANND thêm tự hào với bề dày thành tích của mình.

Tổng cục An ninh cần phối hợp với Tổng cục Chính trị CAND tăng cường hơn nữa việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác An ninh; chăm lo đời sống của thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong toàn lực lượng ANND.

Những thành tích, chiến công và sự đóng góp to lớn của lực lượng An ninh luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Lực lượng ANND đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng; 3 Huân chương Hồ Chí Minh, hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác...
Xuân Mai