Thiếu tướng, GS-TS Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đến dự và phát biểu chỉ đạo lễ khai giảng. Tham dự còn có Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ; Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ; Đại tá Trần Hữu Xích, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 9.

Thiếu tướng, GS-TS Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu chỉ đạo Lễ khai giảng. 

Đối tượng tham dự lớp học là 80 sỹ quan giữ chức vụ lãnh đạo cấp Cục và tương đương; sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá thuộc Công an, Cảnh sát PCCC các đơn vị, địa phương. Với tổng thời gian toàn khóa học 5 ngày, gồm 7 chuyên đề, khóa học sẽ giới thiệu cho học viên những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN, kết hợp phát triển KT-XH, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố QP-AN.

Ngoài ra, các học viên sẽ nghe báo cáo về tình hình thời sự trong nước và thế giới có liên quan. Giảng viên tham gia giảng dạy lớp học gồm các chuyên gia đầu ngành, các sỹ quan cao cấp trong Quân đội và Công an. Đây là những nhà giáo, nhà lý luận có tên tuổi, có kiến thức, kinh nghiệm trong và ngoài lực lượng CAND.

Thiếu tướng, GS-TS Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chụp hình lưu niệm cùng các học viên tham gia lớp học. 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng, GS-TS Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND nhấn mạnh, thời gian qua, công tác giáo dục QP-AN luôn được Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban ngành quan tâm, nhất là sau khi triển khai thực hiện Luật Giáo dục QP-AN. Bộ Công an được Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho sĩ quan cấp tá, cấp úy và đảng viên trong CAND.

Qua đó, việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN ninh cho cán bộ, đảng viên trong CAND là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối QP-AN của Đảng, Nhà nước; nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về QP-AN; nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. 

Đồng thời, nhằm trang bị cho sĩ quan, đảng viên Công an những kiến thức cơ bản về QP-AN; ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ QP-AN; phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH…

Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng. 

Đồng chí Phó Tổng cục trưởng đề nghị các đồng chí giảng viên, học viên thực hiện tốt việc giảng dạy, học tập với tinh thần nghiêm túc theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

Đối với học viên, đồng chí Phó Tổng cục trưởng yêu cầu chấp hành nghiêm túc nội quy, kỷ luật của lớp học; chú ý lắng nghe giảng viên giảng bài và ghi chép đầy đủ; tích cực thảo luận, trao đổi, nắm vững nội dung, kiến thức để vận dụng vào công tác thực tiễn của đơn vị mình… 

Văn Đức