Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An;  đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương có chung tuyến biên giới…

Các đại biểu dự hội nghị

Nhân dịp hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tặng 20 bộ máy vi tính cho Công an xã các huyện biên giới tỉnh Nghệ An. Thừa uỷ quyền của đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao tặng số máy vi tính này cho Công an tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao tặng 20 máy vi tính cho Công an tỉnh Nghệ An

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trình bày báo cáo tóm tắt công tác vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma tuý tuyến biên giới Việt – Lào, giai đoạn 2012 – 2015. 

Theo đó, thời gian qua Công an các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào đã tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma tuý, gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước và thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao và biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn của các đơn vị, địa phương, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong vận động nhân dân phòng, chống ma tuý tuyến biên giới Việt Nam – Lào, đặc biệt là các điển hình tiên tiến dự hội nghị.

Từ kết quả công tác vận động nhân dân phòng, chống ma tuý trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào giai đoạn 2012 – 2015, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh 4 bài học kinh nghiệm.

Trước hết phải nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung, vận động nhân dân phòng, chống ma tuý nói riêng; cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma tuý.

Thường xuyên quan tâm phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; giải quyết kịp thời các nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Chăm lo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác vận động nhân dân phòng, chống ma tuý. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, các đơn vị, địa phương, các ngành, đoàn thể trong vận động nhân dân phòng, chống ma tuý.

Phải thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma tuý, kết hợp với vận động nhân dân phòng, chống; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với đấu tranh trấn áp, giữa tuyên truyền vận động quần chúng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cùng các đại biểu dự hội nghị

Thời gian tới, tình hình hoạt động của các loại tội phạm ma tuý ở nước ta dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và căng thẳng. Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống ma tuý phải quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc” và tập trung vào một số công tác trọng tâm.

Đó là tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống ma tuý. Việc tuyên truyền phòng, chống ma tuý phải được tiến hành thường xuyên, liên tục; hình thức, biện pháp phải phù hợp với địa bàn, đối tượng, kết hợp tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng với tuyên truyền tại cộng đồng; tập trung tuyên truyền ở những tuyến, địa bàn trọng điểm. 

Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng phòng, chống ma tuý như Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan. Bên cạnh đó tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền xây dựng, củng cố hệ thống chính rị cơ sở; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ. 

Triển khai đồng bộ các giải pháp, kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp vận động quần chúng với biện pháp quản lý hành chính về ANTT và tổ chức tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn ma tuý. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống ma tuý.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị

“Công an các đơn vị, địa phương nói chung và Công an các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào nói riêng sau hội nghị này tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại; vận dụng những kinh nghiệm hay, phù hợp, đẩy mạnh công tác vận động nhân dân phòng, chống ma tuý; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và đối ngoại của địa phương”, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh.

Hội nghị đã nghe những tham luận đầy tâm huyết, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương với nhiều kinh nghiệm hay trong vận động nhân dân phòng, chống ma tuý.

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống ma tuý

Từ thực tiễn đó chúng tôi thấy rằng, công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý phải làm thường xuyên, liên tục, không làm theo thời vụ và phải được thực hiện quyết liệt từ gia đình, nhà trường, cụm dân cư với tinh thần “tự quản, tự phòng”; cùng với đó là thực hiện việc “chặn cung, giảm cầu”. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú; nội dung tuyên truyền thường xuyên đổi mới nhưng có trọng tâm, trọng điểm và phải phù hợp với từng vùng miền, địa bàn, đối tượng…

Đại tá Trần Như Nhận, Phó Cục trưởng Cục CSĐT Tội phạm về ma tuý, Tổng cục Cảnh sát: Thấm nhuần và vận dụng hiệu quả tư tưởng “lấy dân làm gốc”

Kinh nghiệm rút ra là mọi cán bộ, chiến sỹ dù công tác ở vị trí nào, địa bàn nào cũng cần phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng “lấy dân làm gốc” và vận dụng một cách nghiêm túc, có hiệu quả, phải nghe dân nói, nghe dân phản ánh tâm tư nguyện vọng và nói cho dân nghe những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm ma tuý; tạo điều kiện cho nhân dân tham gia nhiều hơn, tốt hơn, trực tiếp hơn. Phát hiện sớm và tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết tốt các tụ điểm phức tạp về ma tuý ngay từ khi mới hình thành, không để đến mức nóng bỏng, gây bức xúc, bất bình trong nhân dân…

Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Phối hợp tốt để lực lượng phòng chống ma tuý nắm sâu, nắm chắc tình hình địa bàn

Bài học kinh nghiệm của chúng tôi là cần phải quan hệ, phối hợp tốt với cấp uỷ, chính quyền địa phương để tạo điều kiện cho lực lượng phòng chống ma tuý hoạt động, nắm sâu, nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình người nghiện, các đường dây, tổ chức tàng trữ, mua bán, vận chuyển các chất ma tuý. Tiến hành vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, kết hợp vận động cá biệt, tranh thủ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dân tộc, dòng họ, người cốt cán, quần chúng tiêu biểu.

Chị Nguyễn Thị An, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Tình thương” xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh: Làm tốt công tác hỗ trợ sau cai nghiện

Trước tình trạng buôn bán ma tuý qua biên giới ngày càng tinh vi, xảo quyệt, tháng 6 năm 2010 UBND xã đã tham mưu cho Đảng uỷ ra Nghị quyết về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống ma tuý tại cộng đồng trên địa bàn, giao Hội Phụ nữ xã phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tổ chức Câu lạc bộ “Tình thương”. 

Ngoài công tác phối hợp, công tác tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống ma tuý, Câu lạc bộ đã làm tốt công tác hỗ trợ sau cai nghiện. Đã phối hợp với Đồn Biên phòng 563 tạo công ăn việc làm cho 12 thành viên tham gia bốc vác tại cửa khẩu để tăng thêm thu nhập, đến nay nhiều gia đình thu nhập cao, mỗi tháng bình quân 30 triệu đồng. Bên cạnh đó còn hỗ trợ nhiều thành viên vay vốn trồng rừng, học nghề và phát triển chăn nuôi…

Quỳnh Vinh