Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam nhấn mạnh, nhận thức được mối đe dọa nghiêm trọng của vấn đề ma túy trong tình hình mới, từ năm 2012, cơ chế Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy đã được thiết lập và chính thức được thể chế hóa từ năm 2015, đã đưa hợp tác phòng, chống ma túy giữa các nước ASEAN lên một tầm cao mới, thể hiện cam kết mạnh mẽ ở cấp cao của ASEAN trong giải quyết vấn đề ma túy.

Thiếu tướng Phạm Văn Các phát biểu khai mạc Hội nghị

Thiếu tướng Phạm Văn Các đề nghị, ngoài việc phát huy sức mạnh nội tại của các quốc gia thành viên ASEAN, cần phải tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của các nước đối tác bên ngoài, giúp huy động tổng hợp các nguồn lực giải quyết tình hình ma túy trong khu vực, đặc biệt là khu Tam giác vàng.

Hội nghị quan chức cấp cao trù bị diễn ra các chương trình nghị sự
Tại Hội nghị trù bị, tập trung thảo luận, rà soát, đánh giá việc triển khai kế hoạch hành động ASEAN về phấn đấu bảo vệ Cộng đồng chống tệ nạn ma túy giai đoạn 2016-2025 và kế hoạch hợp tác ASEAN về phòng, chống sản xuất và vận chuyển ma túy bất hợp pháp tại khu vực Tam giác vàng giai đoạn 2017-2019. Đây là những nội dung rất quan trọng, mang tính định hướng cho các hoạt động phòng, chống ma túy của ASEAN. 

Ngoài ra, Hội nghị cũng cần trao đổi phương hướng mở rộng khuôn khổ hợp tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác với các đối tác bên ngoài để tranh thủ kinh nghiệm chuyên môn cũng như các hỗ trợ giúp nâng cao năng lực cho công tác phòng, chống ma túy của ASEAN và đặc biệt là thống nhất nội dung Tuyên bố chung thể hiện lập trường, quan điểm của ASEAN về phòng, chống ma túy sẽ được nêu tại Hội nghị CND 62 năm 2019.
Các đại biểu tham dự Hội nghị quan chức cấp cao trù bị cho Hội nghị cấp Bộ trưởng AMMD6

Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận trên tinh thần cởi mở và đạt được nhiều kết quả quan trọng để chuẩn bị tốt nhất cho thành công của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 6 diễn ra vào ngày 18-10.


Minh Hiền