Với mục tiêu xây dựng Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm của quốc gia, đa dạng các hình thức đào tạo, tạo điều kiện cho sinh viên được học thêm chuyên ngành theo nguyện vọng, Học viện CSND tổ chức học cùng lúc hai chương trình hệ đại học chính quy tại Học viện. Đối tượng áp dụng là các sinh viên đang học hệ đại học chính quy từ khoá tuyển sinh năm 2015.

Thiếu tướng Đặng Xuân Khang phát biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng Đặng Xuân Khang cho biết: Với vai trò tham mưu cho Đảng uỷ Công an Trung ương, thực hiển triển khai đổi mới giáo dục trong toàn lực lượng, việc tiến hành đào tạo song bằng có ý nghĩa rất quan trọng. Học viện CSND là cơ sở đi đầu trong phong trào đổi mới, hiện đại hoá các phương pháp giáo dục. Bên cạnh đó, việc tốt nghiệp song song hai bằng đại học cũng là điều kiện thuận lợi cho các em sinh viên sau này về công tác tại đơn vị.

Các đại biểu và đại diện sinh viên Khoá I chụp ảnh lưu niệm.

Chương trình đào tạo để sinh viên của một khoá học có thể học cùng lúc hai chương trình là chương trình đào tạo đang áp dụng cho khoá học đó. Sinh viên phải đạt học lực từ trung bình trở lên khi kết thúc năm học đầu tiên của chương trình học thứ nhất mới đủ điều kiện xét tuyển chương trình học thứ 2.

Ngành đào tạo của chương trình thứ hai mà sinh viên đăng ký học phải khác ngành đào tạo chương trình thứ nhất. Sinh viên học cùng lúc hai chương trình có đủ điều kiện sẽ được cấp hai văn bằng và hai bảng điểm tương ứng với hai chương trình đào tạo khi tốt nghiệp.

Học phí cho các phần học riêng của chương trình thứ hai đóng theo quy định hiện hành.

Nhật Trường