Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Chủ tịch Hội đồng.

Dự buổi bảo vệ luận án còn có đại diện Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam; đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam; Văn phòng Sỹ quan liên lạc của Cảnh sát Liên bang Úc; đại diện UNODC và nhiều chuyên gia nước ngoài đang công tác tại Học viện CSND…

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành chụp ảnh kỷ niệm với nghiên cứu sinh Cao Hoàng Long và các đại biểu khách quý.

Nghiên cứu sinh Cao Hoàng Long đã chọn đề tài “Hợp tác quốc tế phòng, chống ma túy giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Vương quốc Campuchia và Chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” làm luận án Tiến sỹ an ninh và trật tự xã hội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đang điều hành buổi bảo vệ luận án.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh Cao Hoàng Long trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, nghe nhận xét của các phản biện, nghe thư ký đọc bản tổng hợp các ý kiến nhận xét của các thành viên hội đồng không phải là phản biện,… Hội đồng đánh giá Luận án tiến sỹ cấp Học viện đã quyết nghị: Luận án của nghiên cứu sinh Cao Hoàng Long là công trình nghiên cứu chuyên sâu, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong hợp tác quốc tế phòng chống ma túy giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Vương quốc Campuchia và Chính phủ CHDCND Lào. Luận án đã đề xuất nhiều giải pháp phù hợp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế phòng, chống ma túy giữa ba quốc gia trong thời gian tới.

Nghiên cứu sinh Cao Hoàng Long tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng.

Tuy nhiên, luận án cần nâng cao nhận thức và cập nhật thông tin thường xuyên cho lực lượng phòng, chống ma túy để họ có thể chủ động trong đấu tranh phòng, chống ma túy. Luận án của nghiên cứu sinh Cao Hoàng Long đã nhận được 7/7 phiếu của các thành viên Hội đồng đánh giá đạt kết quả xuất sắc.

Thu Phương