Trước những yêu cầu của thực tiễn công tác đấu tranh đối với tội phạm về ma túy tại các địa phương có đường biên giới với Lào, Trung Quốc, đòi hỏi phải trang bị cho các lực lượng phòng, chống ma túy những kiến thức pháp luật, nghiệp vụ. 

Đặc biệt, cần chú trọng bồi dưỡng, đào tạo tiếng dân tộc thiểu số, trong đó có tiếng Mông để tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy nắm tình hình địa bàn, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trên cơ sở quy định của Tổng cục Chính trị CAND, Học viện CSND đã tiến hành các thủ tục để tổ chức lớp học tiếng Mông nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm phát biểu tại Lễ khai giảng.

Dự kiến lớp tập huấn sẽ diễn ra trong thời gian 4 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức về lịch sử, một số nét văn hóa đặc trưng của người Mông; ngôn ngữ giao tiếp, sinh hoạt hàng ngày, những mẫu câu, từ ngữ có liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm về ma túy. 

Ngoài ra, lớp học sẽ tổ chức đi thực tế tại các đơn vị, địa phương nhằm gắn kết lý luận với thực tiễn, củng cố thêm kiến thức đã học.

Sắp tới đây, Học viện CSND tiếp tục tổ chức các lớp học tiếp theo với nhiều ngôn ngữ, hình thức hơn nữa nhằm đáp ứng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

PV