Được biết, kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2017, khoá cao học 26 có tổng cộng 242 học viên trúng tuyển, được tổ chức đào tạo tại hai địa điểm là Học viện CSND (211 học viên) và tại Đại học Đà Nẵng (31 học viên). 

Mục tiêu của chương trình đào tạo là mở rộng và nâng cao kiến thức chung, kiến thức cơ sở và liên ngành, hiện đại hoá kiến thức chuyên ngành tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, bồi dưỡng phương pháp luận nghiên cứu khoa học, nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, kiến thức chuyên môn sâu, khả năng vận dụng lý luận vào giải quyết những vấn đề trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, tăng cường năng lực quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn.

Lãnh đạo Học viện CSND và các đại biểu chụp hình lưu niệm với các học viên

Nội dung học tập gồm các môn thuộc 03 nhóm kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành. Kết húc khóa học, các học viên phải thực hiện Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ theo chương trình đào tạo dành cho hệ Cao học Luật được Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt. Ngoài ra, chương trình đào tạo này còn tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, cập nhật những kiến thức cần thiết đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo GS.TS Nguyễn Văn Nhật, trong 25 năm qua, Học viện CSND đã đào tạo trên 3.000 Thạc sĩ và hơn 300 Tiến sĩ. Riêng từ năm 2007 đến nay, Học viện đã liên kết với Đại học Đà Nẵng đã mở 10 khóa đào tạo hệ sau học góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng, đội ngũ khoa học có trình độ cao cho lực lượng CAND, QĐND, cán bộ ngành Tòa án, VKS khu vực miền Trung Tây Nguyên. 


Thân Lai