Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII báo cáo về công tác Tổng cục VIII thực hiện được trong thời gian vừa qua. 

Cụ thể, đã chỉ đạo các đơn vị rà soát xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện các Luật, Bộ Luật (sửa đổi); đảm bảo an toàn tuyệt đối an toàn trại giam, trại tạm giam, nơi giam giữ; đổi mới công tác giáo dục cải tạo phạm nhân; thực hiện tốt chính sách tái hoà nhập cộng đồng; quản lí có hiệu quả số đối tượng thi hành án ngoài hình phạt tù; chỉ đạo các Trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho phạm nhân, trại viên, học sinh...

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu khẳng định, thời gian qua, CBCS Tổng cục VIII đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, triển khai, thực hiện được khối công việc rất lớn, trong đó riêng việc thực hiện LuậtThi hành án hình sự đã tham mưu cho Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành hàng chục Nghị định, Thông tư hướng dẫn.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, thời gian tới, Tổng cục VIII cần làm tốt công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân; tổ chức có hiệu quả công tác lao động, sản xuất, trong đó cần kết hợp tốt giữa hai công tác này. Chú trọng công tác xây dựng lực lượng; cần đảm bảo tốt an ninh, an toàn tuyệt đối trại giam, quan tâm đến công tác trinh sát, quyết tâm ngăn chặn tình trạng đưa vật cấm như ma tuý, điện thoại...vào trại giam. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Chú trọng công tác quản giáo; chủ động, ưu tiên có phương án giải quyết tình huống tại chỗ. Cần chuẩn bị tốt điều kiện để thực hiện các Bộ Luật, Luật mới thông qua và mới sửa đổi có liên quan đến công tác Thi hành án hình sự; đánh giá lại cơ sở vật chất, môi trường...tại nơi giam giữ; quan hệ phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành có liên quan...

Thứ trưởng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu gợi ý thêm một số vấn đề, trong đó yêu cầu Tổng cục VIII cần sớm tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và một số điều trong Bộ Luật hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) có liên quan đến công tác; Đề án Trại giam mở... trên nguyên tắc mọi công tác, công việc phải minh bạch, rõ ràng, tạo điều kiện cho người lầm lỗi học tập, lao động, cải tạo để trở thành người có ích...

Phương Thuỷ