Thực hiện công tác năm 2016, Tổng cục VIII đã chỉ đạo các đơn vị rà soát xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện các Luật, Bộ Luật (sửa đổi); tập trung triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối an toàn trại giam, trại tạm giam, nơi giam giữ, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; tăng cường cán bộ quản lí giám sát nghiêm ngăt, chặt chẽ quà, bưu phẩm, bưu kiện không để phạm nhân lợi dụng đưa đồ vật cấm vào trong cơ sở giam giữ. 

Chỉ đạo các Trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho số đối tượng đang quản lí theo quy định của pháp luật, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, đồng thời bố trí để hàng chục ngàn lượt phạm nhân, trại viên gặp thân nhân, gia đình đến thăm...

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thời gian tới, Tổng cục VIII tiếp tục triển khai nhiều biện pháp công tác trọng tâm, giao việc, trách nhiệm cho từng đơn vị. Trong đó, chủ trì phối hợp triển khai thực hiện và xây dựng nhiều văn bản pháp luật quan trọng; đổi mới phương pháp giáo dục, cải tạo phạm nhân...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương CBCS Tổng cục VIII đã đảm bảo an toàn các cơ sở giữ; tổ chức cho phạm nhân, trại viên ăn tết, đón xuân vui vẻ, an toàn.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhất trí với các công việc, mục tiêu Tổng cục VIII đã đề ra, đồng thời nhấn mạnh: Tổng cục VIII csần sớm triển khai nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đảm bảo, an ninh, an toàn trại giam trong mọi tình huống; quan tâm chăm sóc tốt sức khoẻ cho phạm nhân, nhất là phạm nhân bị bệnh lí; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho phạm nhân, trại viên; đảm bảo thực thi chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước trong quản lí, giáo dục phạm nhân, trại viên, học sinh; phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đấu tranh, ngăn chặn tình trạng đưa ma tuý vào trại giam; kiểm tra, giám sát việc đảm bảo môi trường, nguồn nước sạch trong các trại giam, trại tạm giam.

Đặc biệt, cần sớm nghiên cứu, thi hành Luật Tạm giữ, tạm giam; Bộ Luật  Hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); sửa đổi các Luật liên quan đến công tác. Chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất Bộ xây dựng đề ánlắp đặt trang thiết bị ghi âm, ghi hình tại các buồng hỏi cung...

Phương Thuỷ