Quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh Cà Mau, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/NQ-ĐUCA, về sắp xếp tổ chức, biên chế của lực lượng Công an trong tỉnh, theo hướng cơ cấu tỷ lệ biên chế cấp tỉnh 35%, cấp huyện 35% và cấp xã 30%. 

Trên cơ sở đó, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo rà soát, lựa chọn nguồn cán bộ từ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; các Đội nghiệp vụ của Công an huyện, thành phố và học viên tốt nghiệp các trường CAND; CBCS điều động từ các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố thuộc Trung ương về công tác tại Công an tỉnh Cà Mau để tăng cường cho Công an cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCS Công an trong tỉnh tự giác đăng ký về công tác tại Công an xã. 

Đại tá Bùi Văn Quyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, trao quyết định điều động Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã. 

Qua đó, có 29 đồng chí (có 2 nữ) tự nguyện đăng ký về công tác tại Công an xã. Từ khi thực hiện đề án, đến nay Công an Cà Mau đã bố trí Công an chính quy 58/87 xã, thị trấn với 187 đồng chí (58 Trưởng Công an, 42 Phó Trưởng Công an, 87 Công an viên). 

Thời gian tới, Công an Cà Mau tiếp tục bố trí Công an chính quy 69/87 xã, thị trấn. Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ gồm 240 đồng chí Công an chính quy để phân công nhiệm vụ đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Khi lựa chọn CBCS điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm chú trọng các yêu cầu, điều kiện như: phẩm chất đạo đức tốt; tư cách, lễ tiết, tác phong nghiêm túc; tinh thần trách nhiệm cao… để bố trí Công an chính quy có chuyên ngành và thực tiễn công tác phù hợp… 

Tuy còn gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện, nhưng hiệu quả từ Đề án mang lại rất khả quan, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến rõ nét; tội phạm về TTXH 4 tháng qua giảm 11,81%, trọng án giảm trên 71%, so với thời gian liền kề trước khi triển khai Đề án.

Ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đánh giá cao việc phối hợp thực hiện giữa Công an tỉnh và chính quyền địa phương trong công tác bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Đồng thời yêu cầu các đồng chí Công an chính quy khi về địa bàn phải gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.

"Công an tỉnh Cà Mau cần kịp thời có những biện pháp khắc phục những khó khăn gặp phải trong khi triển khai, đẩy mạnh công tác phối hợp hơn nữa với các đơn vị có liên quan để thực hiện hiệu quả nhằm đảm bảo ANTT, nhất là ở các xã trọng điểm trên toàn tỉnh", ông Trần Hồng Quân nhấn mạnh.

Văn Đức - Hoàng Giang