Tại Lễ khai giảng, sau khi nghe công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu chuyên sâu 39 chuyên đề nghiệp vụ liên quan đến các mặt công tác công an. 

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn.

Đây là lớp đầu tiên trong 3 lớp bồi dưỡng cho CBCS Công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã, thị trấn năm 2019 do Công an tỉnh tổ chức. Những cán bộ tham gia lớp tập huấn này đều đã được đào tạo cơ bản tại các trường CAND, có kinh nghiệm thực tiễn công tác, trong đó có nhiều đồng chí đang giữ chức vụ chỉ huy cấp đội.

Đại biểu và các học viên tham dự tập huấn.

Phát biểu  tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Việc bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã, thị trấn là đòi hỏi cấp thiết hiện nay. Đây là một chủ trương lớn của Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an nhằm sắp xếp tinh gọn bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Do đó, việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBCS công an chính quy trước khi được bổ nhiệm và tăng cường đảm nhận các chức danh công an xã, thị trấn là cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan cần tạo điều kiện tốt nhất cho lớp học, để các học viên yên tâm học tập đạt kết quả cao. Đối với các học viên cần phải xác định và có thái độ học tập nghiêm túc, cần cù, sáng tạo trong việc tiếp thu những kiến thức được truyền đạt tại lớp bồi dưỡng để làm hành trang cho mình trước khi về cơ sở đảm nhận các chức danh, vị trí công tác mới.

Đình Hợp