Phát biểu đề dẫn, Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh cho biết, sau 1 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên Nhà trường đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí và tầm quan  trọng của việc thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh trực tiếp chỉ đạo hội nghị.

Chương trình đã thực sự tạo nên một sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc cả về nhận thức và hành động của từng cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên. 

Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Trường, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường năm học 2016 - 2017, cũng như là cơ sở vững chắc để xây dựng Trường ĐH CSND thành một trong những trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của lục lượng CAND khu vực phía Nam.

Đại diện cho các Tập thể, Khoa, phòng, bộ môn lên nhận Giấy khen của Nhà trường.

Để phát huy hiệu quả thành tích đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, thời gian tới, Trường ĐH CSND tập trung làm tốt 4 vấn đề cơ bản. 

Trong đó, cần gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; có sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện phong trào thi đua; nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt,… 

111 cá nhân có thành tích xuất sắc đã nhận được Giấy khen của Nhà trường

Nhân dịp này, Nhà trường cũng đã trao tặng Giấy khen cho 19 tập thể, Khoa, Bộ môn, Phòng, Trung tâm, đoàn thể, các lớp học và 111 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016-2017.

Huyền Nga