Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Bí thư, Thường trực cấp uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh, lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và đại biểu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở các điểm cầu trong cả nước.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị trong năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới; nghe các ý kiến, tham luận thẳng thắn, thiết thực về nhiều vấn đề liên quan việc thực hiện Chỉ thị trong năm 2015 và 4 năm qua...

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được; biểu dương các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập làm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hơn 4 năm qua.

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chỉ đạo một số nội dung quan trọng trong thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu các cấp uỷ, lãnh đạo chính quyền cần tiếp tục nâng cao nhận thức, thường xuyên và tự giác trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong khối các cơ quan quản lý nhà nước theo tinh thần Chỉ thị 1973 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, nội dung thực hiện Chỉ thị cần gắn chặt hơn nữa với các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, các phong trào của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đưa vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng và sinh hoạt các đoàn thể. Tiếp tục phát huy vai trò của cấp uỷ các cấp trong tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những hạn chế, khuyết điểm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã phân tích, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, những giải pháp cơ bản để thực hiện tốt Chỉ thị trong thời gian tới. Năm 2016 có nhiều sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, việc thực hiện Chỉ thị cần được đẩy mạnh và triển khai một cách bài bản, khoa học, tạo sự hưởng ứng, sức lan toả mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các cấp uỷ, lãnh đạo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và chủ đề của các năm trước; quan tâm gắn học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng Đảng; tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Ban Bí thư…

Quỳnh Vinh