Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 – 2015 được Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức. Tham gia giải có 300 tác phẩm.

Tất cả tác phẩm đạt giải đều bám sát chủ đề, góp phần tích cực tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu và quảng bá sâu rộng những gương điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Sau quá trình làm việc nghiêm túc, ban tổ chức đã quyết định trao giải thưởng cho 76 tác phẩm, tác giả, tập thể, cá nhân.

N.H.