Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Cục C66 và Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Công an, sự giúp đỡ, hỗ trợ của lãnh đạo các đơn vị nên Ban chấp hành Đoàn cơ sở C66 đã làm tốt công tác lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Cục, kịp thời động viên tư tưởng đoàn viên nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và tích cực tham gia có kết quả các hoạt động phong trào. 

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của C66 đã bám sát vào tình hình thực tế của Cục, các hoạt động được củng cố, thiết thức, đi vào chiều sâu, phù hợp với tâm lý và nguyện vọng của đoàn viên. Ban chấp hành Đoàn đã tạo điều kiện cho Đoàn cơ sở và cả các đơn vị trong Cục, tích cực tham gia công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong cơ quan.

Ban chấp hành Đoàn cơ sở C66 nhiệm kỳ 2017 - 2019 ra mắt tại Đại hội

Đoàn C66 với 130 đoàn viên (chiếm 54,17% CBCS trong toàn cơ quan Cục), trong đó có 95 đồng chí là đảng viên đang sinh hoạt đoàn và 28 đoàn viên nữ. Trong 3 năm (2014 đến 2016). Đoàn thanh niên C66 liên tục được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; 1 đồng chí cán bộ đoàn được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen trong sơ kết 2 năm phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy – Xung kích sáng tạo, tình nguyện lập công Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2013-2015; 1 đồng chí cán bộ đoàn, 1 Chi đoàn được tuyên dương trong 60 Chi đoàn mạnh, 85 cán bộ đoàn xuất sắc của lực lượng CAND…

Đoàn cơ sở C66  tặng qua cho học sinh nghèo tại tỉnh Yên Bái

Đại hội bầu BCH Đoàn cơ sở C66 nhiệm kỳ 2017 - 2019 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an nhiệm kỳ 2017 - 2022.


M.Hiền