Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực quyết tâm cao của tổ chức đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn viên, Nghị quyết Đại hội đoàn thanh niên Công an tỉnh lần thứ X đã được triển khai thực hiện thành công, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác đoàn và phong trào thanh niên, trong đó có những nét đột phá mới, củng cố thêm động lực và niềm tin để tuổi trẻ Công an Hà Giang hăng hái thi đua, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành. 
Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Đoàn cấp trên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn thanh niên khóa mới.

Hoạt động của đoàn được đoàn viên thanh niên hưởng ứng, có sức lan tỏa và xã hội đánh giá cao; hình ảnh của đoàn viên thanh niên Công an Hà Giang được nâng lên và ngày càng thân thiết, gần gũi với cộng đồng và thanh thiếu nhi địa phương.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Công an Hà Giang xung kích, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, vì Hà Giang phát triển”. 

Đại hội lần thứ XI đã đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đoàn cấp trên theo quy định và thành công tốt đẹp.

Lương Nguyễn - Nguyễn Lân