Trong nhiệm kỳ (2012-2017), Đoàn Thanh niên BV đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong các phong trào Đoàn, đặc biệt, đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ cho bệnh nhân. 

Trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên BV sẽ tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được cũng như quyết tâm khắc phục những hạn chế còn tồn tại nhằm hoàn thiện hơn nữa phương hướng và nhiệm vụ của Đoàn thanh niên BV trong nhiệm kỳ tới.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt, chụp hình lưu niệm với Thiếu tướng-Giám đốc BV Tống Mạnh Chinh.

Đại hội đã tiến hành bầu 9 đồng chí được bầu vào BCH Đoàn Thanh niên BV 30-4, nhiệm kỳ 2017-2019.

Đại hội cũng đã bầu 11 đồng chí, trong đó 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an.

Huyền Nga