Tham dự Đại hội có đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND; đồng chí Thượng uý Nguyễn Quang Mạnh, Phó Bí thư thường trực Đoàn TN Tổng cục Chính trị CAND cùng với ban giám đốc Học viện Chính trị CAND và đại diện Đoàn thanh niên các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Thiếu tướng Trương Giang Long phát biểu tại Đại hội.

Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị CAND là tổ chức đoàn mới được thành lập cùng với sự ra đời của Học viện. Báo cáo tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị CAND đã tham mưu, chỉ đạo và tổ chức có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, giúp đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TN Học viện Chính trị CAND.

Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, truyền tải sinh động, phù hợp với yêu cầu chính trị và nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, các phong trào, hoạt động này đã giúp nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về bản lĩnh chính trị,  lịch sử truyền thống, thêm tự hào về Đảng, Đoàn, ngành Công an, tạo động lực phấn đấu trong đoàn viên thanh niên. Bênh cạnh đó, các đoàn viên, sinh viên còn tích cực tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học và đoạt giải cao. Phong trào tình nguyện tại chỗ được chú trọng và thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn TN Học viện Chính trị CAND lần I.

Với những thành tích đạt được, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị CAND đã được Tổng cục Chính trị CAND, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Giám đốc Học viện Chính trị CAND và Đoàn Thanh niên Tổng cục III tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Lãnh đạo nhà trường chúc mừng Ban Chấp hành mới được bầu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị CAND lần thứ I nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 15 đồng chí và  bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 10 đồng chí.

Nhật Trường