Bà Rịa – Vũng Tàu là một tỉnh ven biển thuộc miền Đông Nam Bộ, có vị trí quan trọng về an ninh - kinh tế - chính trị, tỉnh nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí địa lý thuận lợi để giao lưu, phát triển du lịch, thương mại và hợp tác đầu tư trong và ngoài nước, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng là tiềm năng để phát triển nhanh và toàn diện các ngành kinh tế… Bà Rịa- Vũng Tàu là tỉnh có nhiều tôn giáo lớn, nhiều đồng bào dân tộc sinh sống…

Thiếu tướng Lương Ngọc Dương tiếp đoàn đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về thăm Bộ Công an.

Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đồng bào các dân tộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã luôn chung sức, đồng lòng, đoàn kết, gắn bó, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự nhân dân các dân tộc trong tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đặc biệt là người có uy tín trong dân tộc thiểu số đã gương mẫu, đi đầu trong các phong trào bảo vệ an ninh, trật tự; tích cực đấu tranh chống luận điệu tuyên truyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch; giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở, từng bước xóa bỏ tệ nạn ma túy; tập trung phát huy thế mạnh về du lịch, phát triển kinh tế nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên mức nhất trong cả nước và tỉ lệ đô thị hóa cao; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. 

Trong những thành tích, kết quả đạt được trong thời gian qua của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, có sự đóng góp công sức, trí tuệ của những người có uy tín có mặt ra thăm Bộ Công an lần này.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Lương Ngọc Dương chúc mừng những thành tích, kết quả Đoàn đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua; đồng thời nêu rõ, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta lãnh đạo đã đạt được những thành tựu quan trọng, song cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. 

Các thế lực thù địch sẽ còn tiếp tục lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, những khó khăn tạm thời trong đời sống, những thiếu sót của ta trong thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo để kích động, gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, làm giảm lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước.

Thiếu tướng Lương Ngọc Dương nhấn mạnh, sau đợt về thăm Bộ Công an mong các đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số tiếp tục pháp huy tính tiên phong, gương mẫu và uy tín của mình trước đồng bào để vận động đồng bào, giữ vững đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong cộng đồng làng bản, dòng họ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống sinh hoạt; góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương; tiếp giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

X. Mai- T. Đạt