Đoàn gồm 52 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu và một số cán bộ đoàn do đồng chí Lâm Văn Mẫn, Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng làm trưởng đoàn.

Thay mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong DTTS tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Lâm Văn Mẫn chúc mừng Ngày truyền thống lực lượng CAND; báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Sóc Trăng hiện có 660 người có uy tín ở các khóm, ấp trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh với các đại biểu NCUT trong DTTS tỉnh Sóc Trăng.

Trong thời gian qua, các vị người có uy tín trên địa bàn đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; gương mẫu đi đầu trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăm lo phát triển kinh tế.

Đồng thời quan tâm nắm tình hình dư luận xã hội, tâm trạng, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tham mưu cho ấp ủy, chính quyền giải quyết các yêu cầu chính đáng của người dân; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đấu tranh xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhiều người có uy tín chức sắc, nhà tu hành đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết xây dựng nông thôn, đóng góp quỹ vì người nghèo, cứu trợ thiên tai...  Người có uy tín đã thực hiện có hiệu quả vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân, góp phần giúp địa phương hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu người có uy tín trong các dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng về thăm thủ đô Hà Nội, đến thăm Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa đại biểu NCUT

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, kề vai sát cánh với nhau trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Các dân tộc thiểu số nước ta cư trú xen kẽ trên địa bàn rộng lớn, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường. Vì thế, trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước luôn xác định công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng và đã triển khai nhiều chính sách, chương trình, dự án đầu tư, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, vùng dân tộc thiểu số vẫn là nơi kinh tế chậm phát triển, hiệu quả công tác giáo dục còn hạn chế, một số tập tục lạc hậu vẫn còn tồn tại, một số nơi còn hoạt động tôn giáo trái pháp luật, tội phạm còn tồn tại... Các thế lực thù địch và phần tử xấu luôn tìm cách lợi dụng, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất an ninh trật tự tại địa phương.

Nhấn mạnh vị trí quan trọng của tỉnh Sóc Trăng; vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ; những đóng góp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Kết quả đạt được trong thời gian qua của tỉnh Sóc Trăng một phần là nhớ sự đóng góp công sức, trí tuệ của người có uy tín. Các đại biểu đã gương mẫu, đi đầu trong các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn phức tạp..., góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc...

Đồng chí Lâm Văn Mẫn tặng bức tranh lưu niệm cho Bộ Công an.

Về những kiến nghị của đại biểu người có uy tín, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, sẽ chỉ đạo Công an các địa phương, Công an các tỉnh miền Tây Nam Bộ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ góp phần kéo giảm tình hình tội phạm; đấu tranh, xử lý các vụ việc vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng mong muốn người có uy tín của tỉnh Sóc Trăng tiếp tục vận động bà con làm tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc ở địa phương; giám sát, tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xuân Mai