Với chủ đề “Tuổi trẻ lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp xung kích, tình nguyện, vì nhân dân phục vụ”, Tháng thanh niên năm 2018 của Đoàn Thanh niên Tổng cục VIII chú trọng đẩy  mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; triển khai giai đoạn 3 đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ có 6 lời dạy CAND; 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 

Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII đánh trống ra quân Tháng Thanh niên.

Đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên xung kích, đảm nhận những việc khó, việc mới, trọng tâm là các công trình, phần việc thanh niên vụ phục nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đảm bảo an ninh, tuyệt đối an toàn các cư sở giam giữ; đồng loạt ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”, ngày “chủ nhật xanh”. 

Lãnh đạo Tổng cục VIII trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Tích cực tuyên truyền vận động và hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu, Tết trông cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong toàn thể CBCS và đoàn thanh niên Tổng cục...

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII cho biết, Đoàn thanh niên các cấp trong Tổng cục đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao để tổ chức, triển khai, thực hiện nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động lớn; yêu cầu đoàn thanh niên cần chủ động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trên các mặt công tác, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cảm hoá, giáo dục, cải tạo phạm nhân; bảo vệ an toàn cơ sở giam giữ.... Trước mắt, cần triển khai thực hiện tốt các hoạt động trọng tâm Tháng thanh niên và các hoạt động chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND bằng những hoạt động thiết thực.

Lãnh đạo Tổng cục VIII tặng quà các đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo.

Tại Lễ ra quân, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng đã đánh trống ra quân, phát động Tháng thanh niên đối với đoàn viên, thanh niên Tổng cục VIII; trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2018. 

Đoàn viên, thanh niên Tổng cục VIII đã phối hợp với Ban Chỉ đạo hiến máu Bộ Công an, Cục Y tế, Bệnh viện 198 phát động hiến máu nhân đạo “”Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”. Qua phát động đã thu được gần 400 đơn vị máu để chia sẻ với đồng đội.

P. Thuỷ