Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND…

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Minh Giám trao Kỷ niệm chương Vì ANTQ của Bộ trưởng Bộ Công an tặng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Thiếu tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã phát động Tháng Thanh niên năm 2018 trong tuổi trẻ CAND; đồng thời kêu gọi cán bộ, đoàn viên thanh niên Bộ Công an hãy phát huy cao độ tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, mang lại nhiều giá trị vật chất, tinh thần to lớn cho cộng đồng, xã hội, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của thanh niên nói chung, thanh niên Công an nói riêng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay...

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến.
Thiếu tướng Bùi Minh Giám phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn và Thiếu tướng Bùi Minh Giám cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đề nghị các cấp bộ Đoàn trong CAND nhanh chóng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong CAND tới toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên trong đơn vị mình. 

Bên cạnh đó, chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc trong đơn vị mình một cách thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; tham gia có hiệu quả, trách nhiệm trong các hoạt động do Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND và Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức, đặc biệt là 2 hoạt động: Hội trại và Hội thi “Tuổi trẻ CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tuổi trẻ CAND; 

Hưởng ứng các nội dung chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kế hoạch Tháng Thanh niên 2018 của Trung ương Đoàn và Đoàn Thanh niên Bộ Công an, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch và phát động triển khai Tháng Thanh niên trong đơn vị mình, bám sát chủ đề Tháng Thanh niên của  Trung ương Đoàn là “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước” và của Đoàn Bộ Công an là “Tuổi trẻ Bộ Công an xung kích, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc”...

Thảo Vy