Đại uý Nguyễn Thạch Chinh, Bí thư đoàn Tổng cục VIII cho biết, tháng thanh niên năm 2017 của Tổng cục gồm 5 nội dung, đẩy mạnh tuyên truyền; giáo dục truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phổ biến quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và các Chỉ thị, cuộc vận động khác; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên; tăng cường tổ chức các hoạt động chung sức cùng cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới và các hoạt động xã hội, tình nghĩa tại địa phương đóng quân...

Trong đó, trọng tâm là các công trình, phần việc thanh niên góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn các cơ sở giam giữ trong mọi tình huống.

Lễ ra quân Tháng thanh niên của Tổng cục VIII.
Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ ra quân Tháng thanh niên.
Các đại biểu tại Lễ ra quân Tháng thanh niên.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII yêu cầu CBCS, nhất là lực lượng trẻ phải luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh trong tình hình mới, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Ngay sau lễ ra quân, CBCS, đoàn viên thanh niên Tổng cục VIII đã phối hợp với Bệnh viện 198, Ban Chỉ đạo hiến máu Bộ Công an tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu năm 2017”.

Đoàn viên thanh niên Tổng cục VIII tham gia hiến máu tình nguyện.

Mục tiêu đăng ký công trình thanh niên của Đoàn Thanh niên Tổng cục VIII là tình nguyện hiến 3.000 đơn vị máu. Đại uý Nguyễn Thạch Chinh, Bí thư đoàn thanh niên Tổng cục VIII cho  biết, số đơn vị máu thu được sẽ nhanh chóng được chuyển tới điều trị cho những cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND và người dân tại các cơ sở y tế, để nhiều người có cơ hội cứu sống.

Phương Thuỷ