Các đại biểu tham dự Hội thảo “Công tác đăng ký, quản lý cư trú góp phần phòng chống tội phạm trong tình hình mới”.

Tại Hội thảo các đại biểu đến từ Học viện CSND và Tổng cục Cảnh sát đều cho rằng: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay thì chế định Hộ khẩu đã bộc lộ những hạn chế của nó trong việc gánh vác trách nhiệm chính là chỉ để quản lý dân cư. 

Thực tế cho thấy, những vấn đề về hộ tịch như khai sinh, khai tử, khai nhận con nuôi, thay đổi họ tên, giới tính, tình trạng hôn nhân... đều không được thể hiện trong sổ hộ khẩu. Ngược lại, tuy sổ hộ khẩu xác định được tình trạng cư trú, mối quan hệ giữa các thành viên nhưng trong hộ khẩu lại không có ảnh để nhận biết những người có tên trong hộ khẩu. 

Trong khi đó, CMND có ảnh, có dấu vân tay nhưng lại không xác định được mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình cũng như không cập nhật được nơi thường trú.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý công dân trong tình hình mới, các đại biểu thống nhất đề xuất Nhà nước cần nghiên cứu triển khai việc thực hiện gắn công tác quản lý dân cư với quản lý hộ tịch và có lộ trình triển khai hợp lý việc quản lý cư trú với công dân bằng thẻ cư trú thay thế sổ hộ khẩu theo lộ trình. 

Trước mắt, để đảm bảo tính hợp lý giữa các khu vực, địa bàn dân cư, việc quản lý công dân sẽ thời áp dụng cả 2 loại hình là thẻ cư trú và sổ hộ khẩu. Khi triển khai áp dụng bằng thẻ quản lý cư trú, thẻ này sẽ có giá trị như CMND, đồng thời tích hợp các thông tin để giúp cơ quan chức năng dễ dàng nắm bắt được các thông tin của cá nhân công dân được cấp thẻ. 

Thẻ cư trú sẻ được thiết kế có nhiều trang, trang đầu tiên có đầy đủ thông tin của cá nhân người được cấp thẻ và số định danh cá nhân (số căn cước công dân), những trang sau của thẻ cư trú được thiết kế tương tự như hộ chiếu hiện nay để công dân di chuyển đến địa bàn khác, chỉ cần mang thẻ đến cơ quan chức năng đóng dấu. 

Ngoài ra, để đảm bảo cho việc đề xuất trên được thực hiện, cần nhanh chóng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp lý có liên quan, đặc biệt là Luật cư trú để có căn cứ vững chắc cho việc triển khai.

Huyền Thanh