Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội  nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; đại diện lãnh đạo các Tổng cục; Ban Giám đốc Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 3.

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016; triển khai chương trình công tác năm 2017. Thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 3 đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Công an.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Cửu phát biểu tại Hội nghị.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các tỉnh trong khu vực đã có bước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, huy động được các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đông đảo người dân tham gia, góp phần tích cực đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương...

Tại Hội nghị giao ban, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Cửu cùng phát biểu, biểu dương nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và những thành tích mà các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực công tác Công an nói chung, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng.

Chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND các tỉnh thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Tập trung đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới".

Trước mắt, tổ chức tốt các họat động nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (16/6/1967-16/6/2017) theo hướng thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; thông qua các hoạt động khơi dậy lòng tự hào, phát huy kết quả đạt được và sự nhiệt huyết của mỗi CBCS. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú, xuất phát từ đặc điểm, tình hình thực tế ở địa bàn, coi trọng phong tục tập quán của nhân dân. Tích cực nắm tình hình, không để các phần tử xấu lợi dụng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Từ kinh nghiệm, kết quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm là chỗ dựa mở đường cho phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống, việc làm cho nhân dân. Lấy công tác phòng ngừa là chính, rà soát, đánh giá lại mối quan hệ giữa Công an tỉnh với Cảnh sát PCCC địa phương, gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ"...

 *Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Bùi Văn Cửu thông báo về vụ việc 7 người tử vong, 10 bệnh nhân chuyển viện tuyến trên trong quá trình chạy thận nhân tạo tại tỉnh Hòa Bình, xảy ra vào ngày 29-5, với tinh thần tương thân, tương ái, các đại biểu đã quyên góp, ủng hộ gần 60 triệu đồng để chia sẻ, động viên các gia đình có người bị nạn và những bệnh nhân đang điều trị sau sự cố hy hữu về y khoa xảy ra tại Hòa Bình.

 


Anh Hiếu